KÜMÜLATİF GELİR VERGİSİ MATRAHI DÜZENLEME EKRANI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi Maaş > İşçi Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri >

KÜMÜLATİF GELİR VERGİSİ MATRAHI DÜZENLEME EKRANI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Bir kuruma sistem kurulduktan sonra veya nakil gelen bir sicil olduğunda, bu gibi istisnai durumlarda sicilin son bordrosuna bakılarak kümülatif gelir vergisi matrahını aşağıdaki işaretli menüden düzenleyebiliriz.