KÜMÜLATİF GELİR VERGİSİ MATRAHI DÜZENLEME EKRANI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri >

KÜMÜLATİF GELİR VERGİSİ MATRAHI DÜZENLEME EKRANI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Bir yıl içinde, ocak ayından aralık ayına kadar hak edilen toplam brüt maaştan ssk ve işsizlik sigortası kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutara kümülatif gelir vergisi matrahı denir.

   Bir kuruma sistem kurulduktan sonra veya nakil gelen bir sicil olduğunda, sicilin son bordrosuna bakılarak kümülatif gelir vergisi matrahını aşağıdaki işaretli bölümden düzenleyebiliriz.