KULLANICI MEMUR YETKİSİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Saha işlemleri Parametreleri >

KULLANICI MEMUR YETKİSİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Görevli personellere tanımlanacak yetkilerin sınıflandırma ve sınırlandırılması bu ekran aracılığıyla gerçekleşir.

 

 

 

1) Kullanıcı yetkisi verilecek memurun kurumu listeden seçilir ve kullanıcı numarası yazılır.

2) “Yeni” butonu tıklanarak sistemin otomatik sıra numarası ataması sağlanır.

3) Ekip memurun kodu mercekten bulunur ve sol üst köşede yer alan “kayıt” butonu tıklanır. Böylece yetkiyi kullanacak memur tanımlanmış olur.