KURUMSAL BÜTÇE KODLARI TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Bütçe Kodları ve Hesap Planı Girişi >

KURUMSAL BÜTÇE KODLARI TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

kurumsalbutcekodlari

 

 

   Kurumsal Bütçe Kodları Tanımları Menüsü;

 

Bütçe Kurumsal Kodları Tanımı,

Bütçe Fonsiyonel Kodları Tanımı

Bütçe Finansal Kodları Tanımı

Bütçe Ekonomik Kodları Tanımı

Hesap Planı Grup Tanımları

Muhasebe Hesap Planı Tanımı

Bütçe Kodları ve Hesap Planlarının Sonraki Yıllara Kopyalanması ekranlarından oluşmaktadır.