KURUMSAL ÖDENEK CETVELİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > Ödenek Kontrol İşlemleri >

KURUMSAL ÖDENEK CETVELİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Ekran açıldığında direk “Yazdır” butonuna basıldığında Kurumsal Ödenek Cetveline ulaşılır. Kurumsal kodları sınırlayarak sadece bir müdürlüğe ait kurumsal ödenek cetveline de ulaşıla bilinir.