KURUMSAL SINIFLANDIRMA BAZINDA BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ (FORM:3-3)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri > Gider Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri >

KURUMSAL SINIFLANDIRMA BAZINDA BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ (FORM:3-3)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Kurumsal kod alanları doldurulur.

   Bu alanlar otomatik olarak ekranda göründüğü gibi gelecektir.

   Cetvel kaç düzeyli çekilmek isteniyorsa belirlendikten sonra “Yazdır” butonu tıklanarak cetvele ulaşılır.