KURUMSAL VE FONKSİYONEL ÖDENEK CETVELİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > Ödenek Kontrol İşlemleri >

KURUMSAL VE FONKSİYONEL ÖDENEK CETVELİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Kurum ve Cari yıl bilgisi otomatik olarak gelmektedir. Ödenek dökümünü alacağımız Kurum kodunu belirledikten sonra raporumuzu kaç düzeyli alacağımızı seçerek “Yazdır” butonuna basarız ve aşağıda açılan rapora ulaşırız.