İLAN VE REKLAM BEYAN GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İlan ve Reklam Vergisi Gelirleri > İlan ve Reklam Beyan İşlemleri >

İLAN VE REKLAM BEYAN GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1) Beyan veren kişinin sicil numarası yazılarak “Enter” tuşuna basılır. Kişinin bilgileri ekrana gelecektir.Yine Enter tuşu ile ilerlenerek Beyan Tarihi, Vergi Dönemi, Kriteri ve Beyan numarası doldurulur.

2) İlan ve reklam beyanı verilen işyerinin adresi mavi ekran aracılığıyla doldurulur.

3) Mükellefiyetin başlama tarihi yazılarak İlanın Türü seçeneklerden bulunur.

4) İlanın Adedi, İlanın Eni, İlanın Boyu bilgileri girilir. Böylece İlanın Alanı bilgisine ulaşılır.

5) Muafiyet var ise seçilir, yılı ve süresi yazılır.

6) Varsa Tutanak Tarihi ve Numarası ile İzin Tarihi ve Numarası doldurulur.

7) Vergi Tahakkuku ve Damga Tahakkuku girilerek “Kayıt” butonuna basılır. Kaydı yapılan verginin tahakkukuna geçilir.

 

 

 

   Tahakkuk butonu Kayıt butonunun yanında yer alır.

   Bu butona basıldığında yandaki ekrana ulaşılacaktır.

   Onay butonuna basıldığında ilan ve reklam vergisi kişi üzerine tahakkuk edilir.

 

 

ilanreklam

   Yine beyan giriş ekranın üst kısmında yer alan butonlar yardımıyla beyan bildirimini, ceza ihbarnamesini ve vergi ihbarnamesini yazdırmak mümkündür.