İLAN VE REKLAM BİRİM FİYATLARI PARAMETRE TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İlan ve Reklam Vergisi Gelirleri > İlan ve Reklam Program Parametreleri >

İLAN VE REKLAM BİRİM FİYATLARI PARAMETRE TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

1) Kurum seçildikten sonra “Yeni” butonu tıklanır ve sıra numarası otomatik belirlenir. Cari yıl yazılır.

2) Tanımlaması yapılacak parametrenin adı açıklama kısmına yazılır.

3) Gelir Tahakkuk Türü ve İlanın Türü seçeneklerden işaretlenir.

4) Gelir Kodu mercek yardımıyla bulunur, manuel olarak da yazılabilir.

5) Vergi dışı tahakkuk kalemi olup olmama durumu seçilir, vade günü farkı ve tutar yazılır.

6) Taksit numarası girilip, vade tarihi yazılır ve kaydedilir. Tüm taksitler için bu işlem tekrarlanır. Tüm veriler girildikten sonra ekran sol üst köşede yer alan “Kayıt” butonu tıklanarak parametre tanımlanır.