İLAN VE REKLAM PROGRAM PARAMETRELERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İlan ve Reklam Vergisi Gelirleri >

İLAN VE REKLAM PROGRAM PARAMETRELERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ilanvereklamparametre

 

   İlan ve Reklam Program Parametreleri;

 

İlan ve Reklam Türü Parametre Tanımı,

İlan ve Reklam Birim Fiyatları Parametre Tanımı,

İlan ve Reklam Muafiyet Kodları Tanımı ekranlarından oluşmaktadır.