İLAN VE REKLAM VERGİSİ CEZA TAHAKKUKLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İlan ve Reklam Vergisi Gelirleri > İlan ve Reklam Beyan İşlemleri >

İLAN VE REKLAM VERGİSİ CEZA TAHAKKUKLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Otomatik atanan modül numarasının yanına sicil numarası yazılır.

2) Enter tuşu tıklandığında beyan tarih/dönem ve beyan sıra numarası otomatik gelir.

3) Abone numarası mercekten seçilir veya biliniyorsa manuel olarak yazılır ve enter ile ilerlenir.

4) İlan ve reklam ile ilgili gelir numarası mercekten seçilir ve taksit numarası yazıldıktan sonra kayıt butonu tıklanır.

 

 

 

   Ardından tahakkuk butonu açılarak ekranda tahakkuk onay tıklanır.  

   Böylece tahakkuk işlemi tamamlanır.