İLAN VE REKLAM TÜRÜ PARAMETRE TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İlan ve Reklam Vergisi Gelirleri > İlan ve Reklam Program Parametreleri >

İLAN VE REKLAM TÜRÜ PARAMETRE TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

1) Kurum seçildikten sonra Yeni butonu tıklandığında sıra numarası otomatik olarak gelir.

2) Tanımlanmak istenen ilan ve reklam türünün adı açıklama kısmına yazılır.

3) Hesaplama m2 ye göre mi olacak, devamlı gelir mi, tahsis gelir mi soruları evet hayır biçiminde seçilir. Daha sonra “Kayıt” butonu tıklanarak parametre tanımlanmış olur.