İŞLETME TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Ruhsat Denetim Programı > Ruhsat Denetimi Parametrik Tanımlar >

İŞLETME TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine denir.

   WebMOS Programından işletme tanımlamak için işletme tanımları ekranına gelinir.

   Yeni butonuna tıklanır ve sistem bize yeni bir sıra numarası verir. İşletme tip ,işyeri sahibi ,faaliyeti ,sicil numarası gibi tüm bilgiler doldurulmalıdır.

   Aktivasyon kodu tanımladığımız işletmenin aktif yada pasif olacağını belirlediğimiz alandır.