İLGİLİ KİŞİ VEYA FİRMALARA AİT BANKA BİLGİLERİ TANIMLAMA

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Diğer Muhasebe Parametrik Tanımları >

İLGİLİ KİŞİ VEYA FİRMALARA AİT BANKA BİLGİLERİ TANIMLAMA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   İlgili Kişi Tanımlama ekranından da yapabileceğimiz bu işlemde, öncelikle banka tanımlaması yapılacak ilgili mercek yardımıyla bulunur.

   Banka adı, şubesi, İban ve hesap numarası girildikten sonra kaydedilir.