İLGİLİ KİŞİ, FİRMA, KURUM VE KURULUŞLARIN TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Diğer Muhasebe Parametrik Tanımları >

İLGİLİ KİŞİ, FİRMA, KURUM VE KURULUŞLARIN TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   İlgili kayıt numarası otomatik gelecektir.

   Kişi, Firma, Kurum, Kuruluş adı yazılır.

   Kimlik numarası girildikten sonra gerçek ya da tüzel kişi olma durumu belirlenir.

   Varsa vergi dairesi ve numarası yazılarak, açıklama ve adres bölümleri doldurulur.

   Ardından “Kayıt” butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

 

   Ekranda Banka Tanımlama kısa yol butonuyla tanımlama ekranına gidilerek ilgiliye ait banka bilgisi de bu ekrandan tanımlanabilir.