İLGİ TİP TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Diğer Muhasebe Parametrik Tanımları >

İLGİ TİP TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   İlgili Geçek ve Tüzel kişi olarak tanımlanır.

   Kayıt numarası otomatik gelecektir. Açıklama kısmına Gerçek ya da Tüzel kişi yazıldıktan sonra “Kayıt” butonu tıklanarak işlem tamamlanır.