MAHALLE VE GELİR KODLARINA GÖRE TAHAKKUK RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Emlak Vergisi Gelirleri > Emlak Beyan İşlemleri > Emlak Beyan Raporları >

MAHALLE VE GELİR KODLARINA GÖRE TAHAKKUK RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1) Tahakkuk işlemi yapılacak kurum seçeneklerden seçildikten sonra tanımlanmış olan cari yıl başlığının altında yer alan modül kayıt numarasından seçim yapılır.

Bu işlem yapılacak modülün seçilmesiyle ilişkilidir.

2) Tahakkuk işleminin yapılacağı tarih aralığı, ilk ve son tahakkuk tarihinin girilmesiyle belirlenir.

3) Raporu alınmak istenen ilk sicil numarası ve son sicil numarası yazılır.

4) Gelire ilişkin datanın istenme durumuna göre seçim yapılır.

5) Mahalle numarası mercekten tıklanarak seçilir.

6) Adresin alınacağı yer belirtilen seçeneklerden seçilir.

 

NOT: Dosya adı otomatik olarak atanmaktadır.