MAHSUP İCMALİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Tahsilat İşlemleri > Mahsup İşlemleri >

MAHSUP İCMALİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yapılan mahsupların muhasebe kodlu dökümününün alındığı ekrandır.

 

1- Mahsup işlemine ait tarih aralığı girilir.

2- Mahsup işlemini yapan vezne numarası (kullanacı kodu) girilir.

3- İcmal raporunda yer alacak olan şef, muhasebe yetkilisi ve ünvanı kırmızılı alana girilir.