MAHSUP İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Tahsilat İşlemleri >

MAHSUP İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

mahsup

 

 

 

 

    Mahsup tahsilat işlemlerinin yapılacağı ekranlar bu başlık altında yer alır.