MAHSUPLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Gelir Muhasebeleştirme İşlemleri >

MAHSUPLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gün içerisinde yapılan mahsup tahsilatları bu ekran aracılığıyla muhasebeleştirilir.

   Mahsup işlemini gerçekleştiren veznedar numarası girildikten sonra, belgeyi düzenleyen birim seçilir.     Yapılan muhasebeleştirme işlemi tek bir abone ve sicil numarasına göre yapılabileceği gibi, tarih aralığı girilerek te yapılabilir.

   Eğer bir tek abone veya bir tek sicile ait mahsup muhasebeleştirilecekse, ilk abone ve son abone numarası bölümlerine ilgili abone numarası yazılır. Yine sicile ait bir mahsupsa abone numarası bölümlerine dokunulmadan ilk sicil ve son sicil bölümüne ilgili sicil numarası yazılır.

   Yevmiye tarihi, ilk ve son tahsilat tarihi girildikten sonra ilgili, belge düzenleme nedeni ve banka hesap kodu bölümleri doldurulur. Sol üstte yer alan “Yazdır” butonu tıklanarak muhasebe yevmiyesi oluşturulmuş olur.