MALİ TABLO VE CETVELLER

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe >

MALİ TABLO VE CETVELLER

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Mali Tablo ve Cetveller, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe işlemlerinin dördüncü alt başlığıdır.

   Bu başlık altında Genel Mali Tablolar, Gider Mali Tablolar ve Gelir Mali Tabloları yer almaktadır.