MEMUR AGİ BORDROSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi ve Memur Asgari Geçim İndirimi > AGİ Raporları > Memur AGİ Raporları >

MEMUR AGİ BORDROSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

memuragibordrosu

 

 

 

 

 

 

   AGİ'de memurun tüm yıl boyunca aylık olarak aldığı tüm agi bilgilerini ve agi den yapılan ödemeleri gösteren ekrandır.

   Maaş bordrolarına benzer bir yapı izlemektedir.