MEMUR AGİ RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi ve Memur Asgari Geçim İndirimi > AGİ Raporları >

MEMUR AGİ RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

memuragiraporlari

   Memur AGİ Raporları Bölümünde;

 

*Memur Agi Bordrosu

*Memur Aile Bildirimi Raporu

*Memur Çocuk Yaş Listesi

*Memur AGİ Banka Listesi Disketi ekranları bulunmaktadır.