MEMUR AGİ TAHAKKUK KONTROL

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi ve Memur Asgari Geçim İndirimi > Veri giriş İşlemleri ve Tahakkuk > Memur AGİ >

MEMUR AGİ TAHAKKUK KONTROL

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   AGİ'de yapılan tahakkukların kontrolünün sağlandığı ekrandır.

   AGİ'de tahakkuk işlemi yapıldıktan sonra mutlaka bu ekrandan kontrolü sağlanmalıdır.

   Personel maaş tahakkuk kontrol ekranı yapısındadır.