MEMUR AİLE BİLDİRİMİ GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi ve Memur Asgari Geçim İndirimi > Veri giriş İşlemleri ve Tahakkuk > Memur AGİ >

MEMUR AİLE BİLDİRİMİ GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   AGİ terim olarak asgari geçim indirimi manasına gelir.

   Çocuk sayısına göre mevzuatın belirlediği oranlar ile sicile yardım tutarı hesaplanır.

   Bu bilgilerin girişinde yardım alınacak çocuk bilgisi için mutlaka doğum tarihi ,isim soy isim,okul bilgisi alanları doldurulmalıdır.

 

ÇOCUK BİLGİLERİ

 

 

 

 

 

 

   Aile bildirim girişi ekranında, sicilin çocuk ve aile yardımı alabilmesi için aile bilgileri girişi yapılması gerekmektedir.

   Aksi takdirde aile ve çocuk yardımının yanı sıra asgari geçim indiriminden yararlanamazlar.

   Kutu içerisinde işaret edilen alanlar doldurulması zorunlu olan alanlardır.

 

 

 

 

 

   Bu alanda aile bilgilerini tc kimlik  numarasını yazıp “K” butonu ile aile listesini yani nüfus kayıt örneğini görebiliriz.