MEMUR AİLE BİLDİRİMİ RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi ve Memur Asgari Geçim İndirimi > AGİ Raporları > Memur AGİ Raporları >

MEMUR AİLE BİLDİRİMİ RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

memurailebildirimi

 

 

 

 

 

 

   Tüm ailenin yaş, eğitim ,medeni durum, iş durumu vb tüm bilgilerin tutulduğu rapor çeşididir.

   Kontrol amaçlı kullanılır.