MEMUR DÖNEMSEL PUANTAJ BİLGİLERİ GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri >

MEMUR DÖNEMSEL PUANTAJ BİLGİLERİ GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Terfiler ve hizmet puanlarının girişi bu ekrandan yapılır. Maaş terfi si kısmında terfi var mı butonu evet yapılıp memurun yeni derece ve kademesi girilip tahakkuk işlemi yapıldığında terfi uygulanmış olur.

   Aynı şekilde kazançlar ve kesintiler kısmında sicil e özel bir kazanç kesinti kalemi eklenmiş ve bu parametreye değer girilmesi gerekli ise , bu ekran bize yardımcı olur.

   Yapacağımız işlem kazanç ve kesinti butonundan kalemini bulup , değer girişi yapılıp tahakkuk işleminden sonra işlemimizi tamamlamaktır.

   Ücretli izin, rapor günleri, mesai girişleri vb. de puantaj bilgileri girişi ekranından yapılır.