MEMUR DÖNEMSEL YARDIMCI İŞLEMLER

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş >

MEMUR DÖNEMSEL YARDIMCI İŞLEMLER

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

memurdonemsel

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bu ekran tüm memurların yıl boyunca aldığı kesinti kalemlerinin listesini veren akrandır. Menü ye girilip cari yıl yazılıp "Yazdır" butonu ile o yılın tüm kazanç kalemleri dökülür.