MEMUR KAZANÇ SAHALARI PUANTAJ DEĞERİ ATAMA

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Memur Dönemsel Yardımcı İşlemler >

MEMUR KAZANÇ SAHALARI PUANTAJ DEĞERİ ATAMA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

memurkazancsahalari

 

 

   Memur kazanç kalemlerine manuel olarak puantaj değeri atama işleminin yapıldığı ekrandır.Kurum bölümlerine göre puantaj değeri atanabildiği gibi sicil veya sicil aralığına göre de puantaj atama işlemi yapılabilir.

   Puantaj değeri atamak için; Kazanç Sahaları Puantaj Değeri Atama ekranı açılır.Sicil veya sicil aralığı belirlenir.

   Sicil aralığı belirlendikten sonra aşağıdaki kısımdan kazanç kalemi seçilir.Puantaj değeri alanına puantaj değeri girildikten sonra işlem butonuna tıklanıp, işlem yapmak istediğimiz kazanç kalemine puantaj değeri atanmış olur.