MEMUR MAAŞ BANKA DİSKETİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Memur Raporlar > Banka İşlem Raporları >

MEMUR MAAŞ BANKA DİSKETİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

memurmaasbankadisketi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Personel maaşı banka disketi olarak istendiği durumlarda bu ekran kullanılır.