MEMUR MAAŞ İCMALİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Memur Raporlar > Memur Maaş Bordro ve İcmalleri >

MEMUR MAAŞ İCMALİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Gider yerleri itibariyle işçilik giderleri, çalışan işçi sayısı, normal yevmiye adedi, fazla mesai yevmiye adedi, hafta ve genel tatil yevmiye adedi, ücretli izin yevmiye adedi gibi bilgilerin bulunduğu rapordur.