MEMUR MAAŞ TAHAKKUKLARI KONTROL EKRANI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri >

MEMUR MAAŞ TAHAKKUKLARI KONTROL EKRANI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bu ekranda girdiğimiz bir sicilin bordro ekranını kontrol edebiliriz, yani

sicilin kazanç ve kesintilerini ve vergi matrahlarının kontrolünü sağlayan  menüdür.

   Tahakkuk işleminden sonra sürekli olarak bu ekranın kullanılması      gereklidir.