MEMUR MMAŞ VERGİ MATRAHLARI İZLEME EKRANI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Sicil Veri Giriş İşlemleri >

MEMUR MMAŞ VERGİ MATRAHLARI İZLEME EKRANI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Bu ekranda bir sicilin hangi ayda hangi vergi diliminde olduğunu        kümulatif Gelir vergi oranını, gelir vergisi matrahını, damga ve sgk  matrahını izleyebileceğimiz ekrandır. Rakamları ayrı olarak  görebildiğimiz gibi toplam kalem şeklinde de görüntüleyebiliriz.

 

 

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Düzenleme Ekranı

 

 

 

 

 

   Bu ekranda yeni bir kuruma başlangıçta veya nakil gelen ve bu gibi  istisnai durumlarda bu sicilin son bordrosuna bakılarak kümülatif gelir vergisi matrahını düzenleyebiliriz.