MEMUR SİCİL PUANTAJ ETKENLERİNİ AKTİF PUANTAJ DÖNEMİNE GÜNCELLEME

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Sicil Veri Giriş İşlemleri >

MEMUR SİCİL PUANTAJ ETKENLERİNİ AKTİF PUANTAJ DÖNEMİNE GÜNCELLEME

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Personel için girilen sicil ve puantaj bilgilerinde bir değişikli olduğunda bu alan bize yardımcı olur. Değişiklik yapıldıktan sonra bu alana gelinip işlem butonuna tıklandığında değişiklikler uygulanmış olur.

 

memurpuantajbilgisi

 

Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri

   Personel için girilen sicil ve puantaj bilgilerinde bir değişikli olduğunda bu alan bize yardımcı olur.

Terfi de aynı şekilde bu ekrandan yapılır. Maaş terfisi kısmında terfi var mı butonu evet yapılıp memurun yeni derece ve kademesi girilip tahakkuk işlemi yapıldığında terfi uygulanmış olur.

   Aynı şekilde kazançlar ve kesintiler kısmında sicile özel bir kazanç kesinti eklenmiş ve bu parametreye değer girilmesi gerekli ise bu ekran bize yardımcı olur.

Bunu yapacağımız işlem kazanç ve kesinti butonuna gelinip değer girişi yapıldığında tahakkuk işleminden sonra kazanç veya kesintimiz aktif etmektir.

Ücretli izin , rapor günleri ,mesai girişleri vb. de bu ekrandan yapılır.

 

Memur Dönemsel Tahakkuk İşlemi

 

 

 

 

 

   Bu menü maaş hesaplamalarının her bir aşamasını onaylayan aşamadır.

Her tahakkuk işlemi sonunda maaş tekrar hesaplanır. Her kazanç, kesinti, puantaj vb. işlemden  sonra mutlaka tahakkuk işlemi yapılmalıdır.

Aksi takdirde maaş yanlış hesaplanır. Bu alanların hiçbiri boş geçilmemelidir.

 

 

Memur Maaş Tahakkukları Kontrol Ekranı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bu ekranda girdiğimiz bir sicilin bordro ekranını kontrol edebiliriz,  yani Sicilin kazanç ve kesintilerini ve vergi matrahlarının kontrolünü   sağlayan menüdür.