MEMUR İZİN DÖKÜMÜ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Özlük > Raporlar >

MEMUR İZİN DÖKÜMÜ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

memurizindokumu

 

 

 

   Memur izinlerinin yıl boyunca tutulduğu kayıt bilgilerini, izin başlangıç, bitiş, tarih ve sıra numarası sonuçlarıyla alınabildiği özet olarak ayrıntılı izin giriş raporlarının sonuç ekrandır.