MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR SAYIM TUTANAĞI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR SAYIM TUTANAĞI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cari yıl belirlendikten sonra sayım numarası girilir.

   Sıra numarası için, “Yeni” butonu tıklandığında program otomatik olarak sıradaki numarayı atacaktır.

   Sayım Tarihi girildikten sonra ilgili kayıt numarası mercek yardımıyla seçilir.

   Sırasıyla hesap kodu, cinsi, adet, tutar, sayım adedi ve tutarı, noksan adedi ve tutarı, sayım fazlası adedi ve sayım fazlası tutarı alanları doldurulur ardından “Kayıt” butonu tıklanarak kayıt işlemi tamamlanmış olur.

   Rapor alınmak istendiğinde sıra numarası merceği yardımıyla kayıt çağrılır ve “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.