MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR SAYIM TUTANAĞI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Cetvelleri >

MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR SAYIM TUTANAĞI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sayım numarası, Sıra Numarası ve Sayım Tarihi girilir. İlgili kaydı mercek yardımıyla bulunarak çağrılır. Hesap kodu, Cinsi, Adedi, Tutar yazıldıktan sonra, Sayım adedi ve tutarı, Noksan adedi ve tutarı ve Sayım Fazlası adedi ve tutarı girilerek “Kayıt” butonu tıklanır.

   Böylece kaydımız oluşmuş olur. Rapor alınmak istendiğinde ise kayıt ekrana çağrılarak “Yazdır” butonu tıklanır ve rapora ulaşılır.