MESUL MÜDÜR BELGESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Ruhsat Denetim Programı > Veri Giriş İşlemleri ve Ruhsat >

MESUL MÜDÜR BELGESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 35.maddesine istinaden;

   Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilmek zorundadır.

 

Mesul Müdürlük Belgesi İçin İstenilen Belgeler

1) Mesul Müdür Sözleşmesi

 

NOT: Daha önce çalışmış eski mesul müdür var ise noterden azil name ve eski mesul müdürlük belgesinin aslı

 

 

 

 

 

 

   Mesul müdür bilgileri girişi için Ruhsat Denetim Programı Veri Giriş İşlemleri ve Ruhsat Mesul Müdür Belgesi ekranı açılır.

   Yeni butonuna tıklanır ve sistem bise yeni bir sıra numarası verir.

   İşletme yazan bölümden önceden kayıt işlemi yaptığımız işletme seçilir eğer önceden işletme kaydı yapılmamış ise mercek butonun yanındaki artı butonundan yeni bir işletme tanımı yapılır.

   Veriliş tarihi ve diğer bilgiler girilir.

   Adresi bilgiler giriş işleminden sonra kayıt butonuna tıklanır ve yeni mesul bilgileri kaydı yapılmış olur.