MESUL MÜDÜR İÇİN GEREKLİ BELGE TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Ruhsat Denetim Programı > Ruhsat Denetimi Parametrik Tanımlar >

MESUL MÜDÜR İÇİN GEREKLİ BELGE TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mesul müdür görevlendirebilir.

   Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilir.

 

 

 

 

 

   Mesul Müdür Tanımlaması için gereken belgelerin tanımlanmasının yapıldığı ekran burasıdır.

   Mesul müdür gerekli belge tanımlama ekranı açılır.

   Yeni butonuna tıklanır sistemi bize yeni bir sıra numarası verir.

   Açıklama alanına belge bilgisi girildikten sonra kayıt butonuna tıklanır ve yeni bir belge türü tanımlanmış olur.