MİZAN

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

MİZAN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rapor açıldığı an yazdır ve indir butonlarına tıklandığında bir yıla ait mizanı Cvs formatında almış oluruz. Rapor ekranı otomatik olarak ayarlanmıştır.

   Değişik bir tarih ya da belli bir hesap koduna göre mizan alınmak istendiğinde bu alanlar değiştirilmelidir. Yapılan değişiklik ardından sırasıyla “Yazdır” ve “İndir” butonu tıklanarak mizana ulaşılır.