MİZAN

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Cetvelleri >

MİZAN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Birim bütçe kayıt numarası mercek yardımıyla seçilir.

   İlk ve son hesap planı, ilk ve son tarih ile yevmiye numarası aralığı belirlenir.

   Geçici/Kesin, Mizan türü, Kapanış fişi olacak mı ve düzey kriterleri aşağı açılır pencere aracılığıyla seçilir. Başlık, düzenleyen, muhasebe yetkilisi ve yardımcısı bilgileri girildikten sonra “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.