MUHASEBE FİŞİ VE ÖDEME EMRİ GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > Fiş İşlemleri >

MUHASEBE FİŞİ VE ÖDEME EMRİ GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Muhasebede gün içinde ve gün sonunda kayıt altına alınması gereken işlemlerin yevmiyelerinin oluşturulduğu ekrandır.

Bu ekrandan; Muhasebe Fişi ve Ödeme Emri fişleri oluşturulur.

   Oluşturulmak istenen fişler öncelikle “Geçici Fiş” olarak hazırlanır. İşlem tamamlandıktan sonra “Kesinleştir” butonu vasıtasıyla fiş kesinleştirilir ve işlem sırasını takip eden yevmiye numarası verilir.

   Fiş Tipi ve Muhasebe Birimi aşağı açılır pencere yardımıyla seçilir. Fiş tipi iki şekilde oluşturulur. Bunlar Muhasebe İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgesidir.

 

 

Muhasebe İşlem Fişi: Ödenek fişi, açılış fişi, kapanış fişi, olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları fişi gibi ödeme emri dışında oluşturulacak fişler Muhasebe İşlem fişi olarak kaydedilir.

 

Ödeme Emri Belgesi: Müteahhit firmalara, kişilere, kurumlara, personellere vs. yapılan ödemeler için oluşturulan fiştir.

Fiş Tipi seçildikten sonra, işlem yapılmak istenen birim aşağı açılır pencere yardımıyla seçilir.

 

 

Yevmiye numarası otomatik olarak atacaktır. Burada verilen yevmiye numarası sıradaki geçici fiş numarasıdır. Yan tarafında yevmiye tarihi otomatik olarak aynı günün tarihini atacaktır. Oluşturulacak fiş daha önceki bir tarihe ait ise manuel olarak değiştirilebilir. Tarihin yanındaki boş kesin fiş bilgi bölümü vasıtasıyla yevmiyenizi kesinleştirdiğinizde hangi boş yevmiyeye atabileceğiniz bilgisine ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

   Evrak İşlem Türü aşağı açılır pencere vasıtasıyla seçilir. Bu bilgi vasıtasıyla oluşturduğumuz yevmiyelerin bilgisine kısa sürede ulaşabiliriz. Örnek olarak arama ekranından Tahsilat Fişlerine ulaşmak istendiğinde bu bilgi vasıtasıyla rahatlıkla ulaşılabilir.

   Aşağıda yer alan ekranda da görüleceği üzere merceği tıkladığımızda “Muhasebe Fiş Listesi” ne ulaşılır. Bu ekranda yer alan evrak işlem türü alanına arama kriteri yazılarak ilgili

fişlere ulaşılır.

 

 

   Evrak Kim Adına Düzenleniyor, İlgiliye Ait Banka Numarası, Belge Düzenleme Nedeni mercek yardımıyla seçilir. Bu bilgiler tanımlı değilse yan taraflarında yer alan artı tuşu vasıtasıyla tanımlama yapılabilir.

 

 

 

 

 

   Muhasebe Hesap kodu biliniyorsa yazılır. Bilinmiyorsa mercek yardımıyla seçilir. Aynı şekilde Kurumsal, Fonksiyonel ve Finansal hesap kodları girilir. Tutar borç veya alacak kısmına yazılarak sol üs köşede yer alan kayıt butonuna tıklanır. Böylece ilk satırımız oluşmuş olur.

 

   Muhasebe Hesap Kodu girilirken dikkat edilmesi gereken husus son düzeyde yazmaktır. Örnek olarak;

   Su Hizmetlerine İlişkin Gelirlerin hesap kodu “120.030100258” dir. “120.0301002” şeklinde girmek istediğinizde “Muhasebe Hesap Planı Eksik Düzeyde Kodlandı” uyarısı verecektir.

 

   Bu durumda hesap planında dördüncü bir düzeyin daha tanımlı olduğu anlaşılmalı ve o düzey seçilmelidir.

   Bazı hesap kodları Kurumsal, Fonksiyonel ve Finansal hesap kodlarının tanımlanmasını isteyeceği gibi bazı hesaplarda da bu bilgiler istenmemektedir.

Program otomatik olarak uyarı verecek ve düzeltmenizi isteyecektir.

 

   Yukarıda yer alan örnek fişte görüldüğü gibi Mevduat Faizleri hesabına giriş yapılmıştır. Bir kayıtla aynı zamanda 800 karşılık hesabı ve ona bağlı olarak 805 yansıtma hesabı otomatik olarak oluşur.

 

Örnek 2

 

  Fiş oluşturulduktan sonra Muhasebe Fişi ve Ödeme Emri Belgesi, Gönderme Emri, Banka Teslimat Müzakeresi gibi raporları Muhasebe İşlem Fişi ekranından alabiliriz.

 

 

 

 

   Yanda yer alan görselde de görülebileceği gibi, çıktısı alınmak istenen rapor başlığı seçilerek, yan tarafında kırmızı kutu içine alınmış printer işaretine tıklanır. Ardından aşağıda yer alan ekran açılacaktır.

 

 

Düzenleyen, Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi ilgili alanlara girilerek sol üstte yer alan “Yazdır” butonu tıklanır. Rapor elde edilir.

 

ÖRNEK: Muhasebe Fişi ve Ödeme Emri Belgesi

 

ÖRNEK: Ödeme Emri Belgesi

 

 

 

 

 

 

      Gönderme Emri çıktısı alınmak istendiğinde, aşağıda yer alan ekran karşımıza çıkar.

 

      Açılan ekranda alt kısımda yer alan banka hesap kodu alanı işaretlenerek sol üstte yer alan “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.

 

 

ÖRNEK: Mahsup Alındısı

 

 

 

 

 

   Yan tarafta görünen ekranda “Dayanak Türü” girildikten sonra “Yazdır” butonu tıklanarak aşağıda yer alan rapora ulaşılır.

 

 

ÖRNEK: Teslimat Müzakeresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yan tarafta yer alan ekranda hesap kodu işaretlendikten sonra “Yazdır” butonuna tıklanır. Böylece aşağıda görünen rapora ulaşılır.

 

ÖRNEK: Yardımcı Defter Bakiye Raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yardımcı Defter Bakiye Raporu alınmak istendiğinde yukarıda görünen ekran açılacaktır. Bu ekranda Tarih aralığını belirleyip “Yazdır” diyerek tüm o tarihteki hareketleri görebileceğiniz gibi, hesap kodu girerek ve ilgili kişi seçerek bu kriterlere göre detaylı arama yapabiliriz.

 

 

 

   Muhasebe fişleri oluşturduğumuz ekranda en üst bölümde sırasıyla “Kayıt, Kesinleştir, Geçiciye Al, Reddiyat, Sil, Yeni, Ödenek, KDV Ay Sonu ve Çıkış” butonları yer almaktadır.

   Bu butonlar aracılığıyla gerçekleştireceğimiz işlemler şöyle özetlenebilir;

 

KAYIT: Oluşturacağımız her bir yevmiye satırını, hesap kodu ve alacak-borç tutarı girildikten sonra kaydetmeye yarar.

 

KESİNLEŞTİR: geçici yevmiye numaraları üzerinde oluşturduğumuz fişler tamamlandığında bu buton vasıtasıyla kesin yevmiye numaralarına taşırız.

 

GEÇİCİYE AL: Kesinleştirdiğimiz bir yevmiyeyi silmemiz veya üzerinde düzeltme-değişiklik yapabilmemiz için bu buton vasıtasıyla yevmiyeyi geçici fişlere taşırız.

 

REDDİYAT: Emanette tutulan paraların düşümünü gerçekleştireceğimiz butondur.

 

SİL: Yanlış oluşturulan bir fişi silmemizi sağlar.

 

YENİ: Ekranı temizlememizi ve yeni yevmiye oluşturulabilecek duruma dönüştürmemizi sağlar.

 

ÖDENEK: Hangi kalemde ne kadar Ödenek bulunduğunu görebileceğimiz kısa yol tuşudur.

 

KDV AY SONU: Ay sonlarında oluşturulması gereken KDV Mahsup işlemini pratik yoldan yapıp fişini oluşturacağımız ekrandır.

 

ÇIKIŞ: Fiş ekranından tamamen çıkmamızı sağlar.

 

 

FİŞ ÖRNEKLERİ