MUHASEBE İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe >

MUHASEBE İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Muhasebe İşlemleri başlığında; Fiş İşlemleri, Ödenek Kontrol İşlemleri, Yardımcı Liste ve Raporlar ekranlarına ulaşılır.