MUHASEBELEŞTİRİLMEYEN VE MUHASEBELEŞTİRİLEN TAŞINIRLAR LİSTESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Taşınır Muhasebeleştirme İşlemleri > Taşınır Muhasebeleştirme Raporları >

MUHASEBELEŞTİRİLMEYEN VE MUHASEBELEŞTİRİLEN TAŞINIRLAR LİSTESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Bu ekran yardımıyla muhasebeleştirme işlemi yapılan ya da yapılmayan giriş/çıkış tiflerinin bilgisine ulaşabiliriz. Harcama birimi seçilerek, rapor alınmak istenen tarih aralığı belirlenir.

   Giriş/Çıkış ve Muhasebeye Aktarılanlar ya da aktarılmayanlar kriterleri belirlenerek “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.

   Raporda, Tif Numarası, Tif Tarihi, tutar ve muhasebeleşmiş ise muhasebeleştirildiği yevmiye numarası bilgilerine ulaşabiliriz.