NAKİT AKIM TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller > Gider Mali Tablolar >

NAKİT AKIM TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Nakit Akım Tablosu belli tarih aralığında kurum gelen veya kurumdan çıkan nakitlerin raporunu verir.

   Tarih aralığı seçildikten sonra önceki yılların raporlanmasını isteme durumu belirlenir. “Yazdır” butonu tıklandığında aşağıda yer alan rapora ulaşılacaktır.