ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN ÖDENEKLERİ MUHASEBELEŞTİRME

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Ödenek Muhasebeleştirme İşlemleri >

ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN ÖDENEKLERİ MUHASEBELEŞTİRME

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Önceki yıldan devreden ödeneğimiz bulunuyorsa eğer bu ödeneklerin muhasebeleştirmesini yapacağımız ekrandır.

   Ekranda belgeyi düzenleyen birim seçilerek evrak işlem türü belirlenir.

   Yevmiye numarası otomatik atacaktır.

   Yevmiye tarihi girildikten sonra ilgili bölümüne kurum numarası mercek yardımıyla bulunup girilir.

   Devreden ödenek tutarı otomatik yansıyacaktır.

   Belge düzenleme nedeni seçildikten sonra, sol üstte yer alan “Yazdır” butonu tıklanarak yevmiye oluşturulmuş olur.