SİCİL BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Sicil İşlemleri >

SİCİL BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Bir kişiye ait birden fazla sicil numarası verilmesi çoğu zaman belediyelerde işlem aksaklıklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Sicil Birleştirme İşlemleri, bir kişiye verilmiş olan birden fazla sicil numarasının birleştirilip tek bir sicil numarasında bir araya getirilerek yaşanabilecek karışıklık ve aksaklıkların engellenmesine olanak sağlar.

1) Sicil birleştirme işlemini yapmak için kurum aşağı açılır listeden seçilir.

2) Sicil birleştirme işlemi yapılacak olan kişinin sicil numarası yazılarak “ENTER” tuşu tıklanır. Kişiye ait olan bilgiler otomatik olarak ekrana gelecektir.

3) Birleştirilecek ikinci sicil listeden bulunarak yanındaki mavi kutucuğun  tıklanması gerekir. Sol üstteki butonu tıklandığında sicil birleştirme işlemi tamamlanmış olur.