NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Evlendirme Modülü > Raporlar >

NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Girdiğimiz evlendirme beyannamesi girişi ekranında kayıt yaptığımız nüfus bilgilerinden sonra bir evlilik cüzdanı içeriği örneği almak istenirse bu ekran bize yardımcı olur.

   Nüfus cüzdanı örneği ekranı açılır, beyan sıra numarası girilir ve raporun onaylanacağı tarih girilip yazdır butonuna tıklanır.