NİKAH MEMURU TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Evlendirme Modülü > Tanımlar >

NİKAH MEMURU TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır.

   Bakanlık il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve ilgili dış temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilir.

   Bu yetkiyi vermek için ise bu ekran kullanılır.

   Yeni butonuna tıklanır sistem yetkili için yeni bir sıra numarası verir, adı soyadı ve kimlik numarası girilir ve kayıt butonuna tıklanır.

   Emekli olan, tayini çıkan izinde olan vb. memurun silinmeyip buradan pasif edilmesi gereklidir.