NORMAL TAHSİLAT İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Tahsilat İşlemleri >

NORMAL TAHSİLAT İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tahsilat1

 

 

 

 

   Normal Tahsilat İşlemleri menüsü altında;

 

Normal Tahsilat Programı, Tahsilat İptali ve Tahsilat İcmali, Tahsilat Bordrosu menülerini kullanacağız.